نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت بوقلمون رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت مرغ رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بنتو ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص بنتو ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۲,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۹۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیز برگر
۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخلوط ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص بنتو ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص بنتو ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۲,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۹۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخلوط ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۰,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت بوقلمون رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت بوقلمون رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت مرغ رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ رست شده، میکس گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا میلانو ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰۹,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا دیفرنت شف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۶۰%، گوشت گوساله رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا دیفرنت شف ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، میکس گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بلونیز ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، زیتون، قارچ، هویج، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۵۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۳,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۵۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۳,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن دودی بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بیکن بوقلمون ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۳۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۴۳,۵۰۰ تومان

پیتزا جوان ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا جوان  ایتالیایی (A)
۲۹,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، نان مک دونالد
دوبل برگر
۸۰,۵۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص،...
میکس برگر
۷۴,۵۰۰ تومان

بنتو برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، بیکن بوقلمون، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، نان مک دون...
بنتو برگر
۶۶,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان مک دونالد
ماشروم برگر
۶۳,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان مک دونالد
قارچ برگر
۶۲,۵۰۰ تومان

هالو مکزیک برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۶۰%، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، س...
هالو مکزیک برگر
۶۰,۵۰۰ تومان

باربیکیو برگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، بیکن دودی، سس باربیکیو، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، ...
باربیکیو برگر ویژه
۶۰,۵۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، ژامبون مرغ ۶۰%، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، نان مک د...
بانی برگر
۵۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیز برگر
۵۷,۵۰۰ تومان

سوپریم برگر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر گودا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، نان مک دونالد
سوپریم برگر
۵۸,۵۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس مخصوص، نان مک دونالد
همبرگر
۵۵,۵۰۰ تومان

فیله برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان مک دونالد
فیله برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف

۵۰ گرم گوشت رست شده گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

۶۰ گرم گوشت رست شده بوقلمون، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ بوقلمون
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۶۰ گرم مرغ رست شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ فیله سوخاری
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بنتو

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر,قارچ بلنچ.خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ بنتو
۴۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیری
۴۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ تنوری، ۳ ورق ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون تنوری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، ۲ و نیم ورق مخلوط ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات رویال
۴۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۶ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۶ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۳ ورق ژامبون مرغ، ۳ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ژله

ژله
۱۳,۰۰۰ تومان

ژله میوه ای

میوه ای
ژله میوه ای
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده پنیری
۳۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۳۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

کلم، هویج، سس سفید کم چرب
سالاد کلم
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه آبعلی

۲۵۰میلی لیتر
دوغ شیشه آبعلی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه گازدار میوه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه گازدار میوه ای
۹,۰۰۰ تومان