جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص پسر خاله

کالباس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوشت و فیله مرغ
پیتزا مخصوص پسر خاله

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

مینی

۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پنیر ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوشت چرخ کرده
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

مینی

۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پنیر ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، فیله مرغ
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

مینی

۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پنیر ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کالباس
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

مینی

۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پنیر ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کالباس پپرونی
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

مینی

۸,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

پنیر ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زبان
پیتزا زبان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پنیر ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پیاز، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر، قارچ
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ و همبرگر

مرغ و همبرگر
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دوبل چیز برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس معمولی

ساندویچ سوسیس معمولی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

ساندویچ کوکتل گوشت
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مجاری

ساندویچ هات داگ مجاری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه معمولی

ساندویچ کباب لقمه معمولی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه مخصوص

ساندویچ کباب لقمه مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویزه پسرخاله

ساندویچ ویزه پسرخاله
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مجاری با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ مجاری با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

ساندویچ مغز و زبان
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه مخصوص با قارچ و پنیر

ساندویچ کباب لقمه مخصوص با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هافل

ساندویچ هافل
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس فلافل

ساندویچ کالباس فلافل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاداندونزی

سالاداندونزی
۴,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با ژامبون و قارچ و پنیر

سیب زمینی با ژامبون و قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه ۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

نوشابه ۲۲۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

نوشابه ۲۲۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هی دی

دلستر ۳۵۰ میلی لیتر
دلستر قوطی هی دی
۳,۰۰۰ تومان