جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

رستوران امیرکبیر (عدل خمینی)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه ک...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص امیرکبیر

یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱...
چلو کباب مخصوص امیرکبیر
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب برگ مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرم و کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب بختیاری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب لقمه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کوبیده سینه مرغ زعفرانی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه...
چلو کباب کوبیده مخلوط
۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ (سینه)

۲ سیخ کباب کوبیده سینه مرغ زعفرانی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده مرغ (سینه)
۷۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی بدون نان، دورچین: گوجه کبابی، خیارشو...
خوراک کباب سلطانی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص امیرکبیر

یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱...
خوراک کباب مخصوص امیرکبیر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی بدون نان، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی و کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی بدون نان، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب بختیاری
۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه معمولی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب لقمه معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کوبیده سینه مرغ زعفرانی ۸۰ گرمی،بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب مخلوط
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۴۰۰ گرمی،بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)
۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی٬بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (سینه)

یک سیخ کباب کوبیده سینه مرغ ۸۰ گرم،بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مرغ (سینه)
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه مخصوص

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک ماهیچه مخصوص
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم گوشت گردن یا کتف گوسفندی سرخ شده،بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک گوشت
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، سس تارتار،بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، سس تارتار،بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین

۶ تا ۸ تکه بازو مرغ کبابی،بدون نان دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک پاچین
۸۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ نصف گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ، کره
چلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه مخصوص

۵۰۰ تا ۶۰۰ ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه مخصوص
ناموجود

چلو گوشت

۴۰۰ گرم گوشت گردن یا کتف سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۲۱۶,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۸۹,۰۰۰ تومان

چلو پاچین

۶ تا ۸ تکه کتف کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو پاچین
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۵۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، سس تارتار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ کرده، سس تارتار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۲۵۰ گرم سوپ جو، سینه مرغ تکه ای، جو، جعفری، هویج، ذرت
سوپ جو
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۹۰ گرم ماست ساده (شرکتی)
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۹۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۸۵ گرم زیتون شور (شرکتی)
زیتون شور
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

پک قاشق و چنگال

پک قاشق و چنگال
۲,۰۰۰ تومان

نان سنگک

۳ تکه نان لواش
نان سنگک
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان