نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه ک...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص امیرکبیر

یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱...
چلو کباب مخصوص امیرکبیر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب برگ مخصوص
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرم و کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب بختیاری
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب لقمه
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ کوبیده سینه مرغ زعفرانی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه ...
چلو کباب کوبیده مخلوط
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ (سینه)

۲ سیخ کباب کوبیده سینه مرغ زعفرانی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب کوبیده مرغ (سینه)
۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموتر...
خوراک کباب سلطانی
۱۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص امیرکبیر

یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱...
خوراک کباب مخصوص امیرکبیر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی و کباب برگ فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب بختیاری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب لقمه مخصوص
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه معمولی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب لقمه معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کوبیده سینه مرغ زعفرانی ۸۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب مخلوط
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۴۰۰ گرمی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی٬ دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (سینه)

یک سیخ کباب کوبیده سینه مرغ ۸۰ گرم، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مرغ (سینه)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه مخصوص

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک ماهیچه مخصوص
۱۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم گوشت گردن یا کتف گوسفندی سرخ شده، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک گوشت
۱۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، سس تارتار، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۸۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، سس تارتار، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین

۶ تا ۸ تکه بازو مرغ کبابی، دورچین: خیارشور، لیموترش
خوراک پاچین
۴۷,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ نصف گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ، کره
چلو ساده
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه مخصوص

۵۰۰ تا ۶۰۰ ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه مخصوص
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۴۰۰ گرم گوشت گردن یا کتف سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو پاچین

۶ تا ۸ تکه کتف کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو پاچین
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۵۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، سس تارتار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۹۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ کرده، سس تارتار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۲۵۰ گرم سوپ جو، سینه مرغ تکه ای، جو، جعفری، هویج، ذرت
سوپ جو
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۹۰ گرم ماست ساده (شرکتی)
ماست ساده
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۹۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۸۵ گرم زیتون شور (شرکتی)
زیتون شور
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان بسته بندی ماهون

۵ تیکه نان لواش طرح سنگک
نان بسته بندی ماهون
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

میراندا

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۱۴,۵۰۰ تومان

سون آپ

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان