جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

کته کباب محلی مخصوص

برنج محلی، ۲ سیخ فیله، ۱ سیخ کوبیده، گوجه و دنبه
کته کباب محلی مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

کته کباب محلی

برنج محلی، ۲ سیخ فیله، گوجه و دنبه
کته کباب محلی
۳۸,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده

برنج محلی، ۲ سیخ کوبیده، گوجه و دنبه
کته کباب کوبیده
۲۸,۰۰۰ تومان

کته کباب جوجه زعفرانی

برنج محلی، ۲ سیخ جوحه زعفرانی بدون استخوان، گوجه و دنبه
کته کباب جوجه زعفرانی
۳۰,۰۰۰ تومان

کته کباب فیله ترش

برنج محلی، ۲ سیخ فیله ترش، گوجه و دنبه
کته کباب فیله ترش
۴۲,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش

برنج محلی، ۲ سیخ جوجه ترش بدون استخوان، گوجه و دنبه
کته جوجه کباب ترش
۳۶,۰۰۰ تومان

کته کباب دوش

برنج محلی، ۲ سیخ دوش، گوجه و دنبه
کته کباب دوش
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب دوش

۱ سیخ دوش
خوراک کباب دوش
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۱ سیخ فیله
خوراک کباب چنجه
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۱ سیخ کوبیده
خوراک کباب کوبیده
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ترش

۱ سیخ فیله ترش
خوراک کباب فیله ترش
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه ترش

۱ سیخ جوجه ترش
خوراک کباب جوجه ترش
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۱ سیخ جوجه زعفرانی بدون استخوان
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۱ سیخ گوجه کبابی
گوجه کبابی
۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

چلو میرزا قاسمی
۲۰,۰۰۰ تومان

برنج محلی

برنج محلی
۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو باقلی خورشت

چلو باقلی خورشت
۲۰,۰۰۰ تومان

باقلی خورشت (اضافه)

باقلی خورشت (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

مخلفات

اشپل، گردو، باقلی، زیتون
مخلفات
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

سیر تر

سیر تر
۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

ماست بورانی
۷,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۶,۰۰۰ تومان

میرندا

۶,۰۰۰ تومان

سون آپ

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی پارچی

۱.۵ لیتر
دوغ محلی پارچی
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان