نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب میکس

همراه با مخلفات
چلو کباب میکس
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

همراه با مخلفات
چلو جوجه کباب
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

همراه با مخلفات
چلو کباب کوبیده
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

همراه با مخلفات
چلو کباب نگین دار
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

همراه با مخلفات
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

همراه با مخلفات
چلو جوجه کباب ترش
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب ساطوری

همراه با مخلفات
چلو کباب ساطوری
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

همراه با مخلفات
چلو کباب بختیاری
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

همراه با مخلفات
چلو کباب برگ
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

همراه با مخلفات
چلو کباب سلطانی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

همراه با مخلفات
چلو کباب شیشلیک
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو محلی

چلو محلی
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مرغ بریان

با دورچین
خوراک مرغ بریان
۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

با دورچین
خوراک مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

با دورچین
خوراک جوجه کباب
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

با دورچین
خوراک کباب کوبیده
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

بدون دورچین
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

با دورچین
خوراک کباب نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه بریان

با دورچین
خوراک جوجه بریان
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

با دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

با دورچین
خوراک جوجه کباب ترش
۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کپور

با دورچین
خوراک ماهی کپور
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی گیلک

با دورچین
خوراک ماهی گیلک
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل

با دورچین
خوراک ماهی قزل
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سالمون

با دورچین
خوراک ماهی سالمون
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری

با دورچین
خوراک کباب ساطوری
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک قلیه میگو

با دورچین
خوراک قلیه میگو
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

با دورچین
خوراک گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

با دورچین
خوراک کباب بختیاری
۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

با دورچین
خوراک گردن
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

با دورچین
خوراک کباب برگ
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

با دورچین
خوراک کباب سلطانی
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

با دورچین
خوراک ماهیچه
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک ازون برون

با دورچین
خوراک ازون برون
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

با دورچین
خوراک کباب شیشلیک
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه شکم پر

با دورچین
خوراک جوجه شکم پر
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ بریان

همراه با مخلفات
چلو مرغ بریان
۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

همراه با مخلفات
زرشک پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت

همراه با مخلفات
سبزی پلو با گوشت
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه بریان

همراه با مخلفات
چلو جوجه بریان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کپور

همراه با مخلفات
چلو ماهی کپور
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی گلیک

همراه با مخلفات
چلو ماهی گلیک
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل

همراه با مخلفات
چلو ماهی قزل
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سالمون

همراه با مخلفات
چلو ماهی سالمون
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو قلیه میگو

همراه با مخلفات
چلو قلیه میگو
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

همراه با مخلفات
چلو گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت (نیم پرس)

همراه با مخلفات
چلو گوشت (نیم پرس)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن

همراه با مخلفات
چلو گردن
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

همراه با مخلفات
چلو ماهیچه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو ازون برون

همراه با مخلفات
چلو ازون برون
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

 خورشت فسنجان (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست معمولی

ماست معمولی
۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

ماست بورانی
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

زیتون سنتی

زیتون سنتی
۳,۵۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۲,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

ترشی زیتون

ترشی زیتون
۵,۰۰۰ تومان

ترشی گل کلم

ترشی گل کلم
۵,۰۰۰ تومان

آش ساک کوچک

آش ساک کوچک
۷,۰۰۰ تومان

آش ساک بزرگ

آش ساک بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۶,۰۰۰ تومان

سوپ کوچک (یک نفره)

سوپ کوچک (یک نفره)
۵,۰۰۰ تومان

سوپ متوسط (نیم کیلوگرم)

سوپ متوسط (نیم کیلوگرم)
۵,۰۰۰ تومان

سوپ بزرگ (یک کیلوگرم)

سوپ بزرگ (یک کیلوگرم)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۱,۰۵۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان