جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک

راسته گوساله گریل، قارچ
پیتزا سیر استیک

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون، هات داگ، قارچ
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیکو

پپرونی، ژامبون، قارچ
پیتزا کلاسیکو

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه مرغ آلفردو

پاستا پنه مرغ آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانو

مرغ گریل، ژامبون، قارچ
پیتزا آفریکانو

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ورنا

گوشت گریل، مرغ گریل، قارچ
پیتزا ورنا

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف,قارچ
پیتزا رست بیف
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکینو

فیله بوقلمون,قارچ
پیتزا تاکینو
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

گوشت کبابی، مرغ کبابی، قارچ
پیتزا میکس

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ورنا

گوشت گریل، مرغ گریل، قارچ
پیتزا ورنا

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلیپو

گوشت گریل، مرغ گریل، پپرونی، قارچ
پیتزا فیلیپو

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک

راسته گوساله گریل، قارچ
پیتزا سیر استیک

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیوسا

گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ
پیتزا چیوسا

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانو

مرغ گریل، ژامبون، قارچ
پیتزا آفریکانو

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کارنه

گوشت چرخ کرده، قارچ
پیتزا کارنه

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، قارچ
پیتزا زبان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیکو

پپرونی، ژامبون، قارچ
پیتزا کلاسیکو

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون، هات داگ، قارچ
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کدو، بادمجان، قارچ، نخود سبز، ذرت
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

دبل چیز برگر

دبل چیز برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

گاد برگر

گاد برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساسامی برگر

ساسامی برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

بیف چیکن

بیف چیکن
۱۴۰,۰۰۰ تومان

برگر با سس چدار

برگر با سس چدار
۱۱۵,۰۰۰ تومان

هات برگر

هات برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوپریم ورنا

ساندویچ سوپریم ورنا
۳۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پلاس

ساندویچ چیکن پلاس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال چیکن

ساندویچ رویال چیکن
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

ساندویچ چیکن گریل
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

ساندویچ رویال هات داگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون

ساندویچ چیز ژامبون
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ خیابانی

ساندویچ هات داگ خیابانی
۸۵,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب ویژه

بشقاب ویژه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

استیک گوشت

استیک گوشت
۱۸۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

استیک مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه آلفردو میکس

پاستا پنه آلفردو میکس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

چیکن استراگانف
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو گوشت

پاستا پنه آلفردو گوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه مرغ آلفردو

پاستا پنه مرغ آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سزار سوخاری

سزار سوخاری
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب پلاس

سیب پلاس
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب با سس قارچ

سیب با سس قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب دیپ چدار

سیب دیپ چدار
۷۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب پنیر

سیب پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ تنوری

قارچ تنوری
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب ساده

سیب ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کانادا درای

مشکی
نوشابه قوطی کانادا درای
۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان