جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

کته کباب چنجه

کته کباب چنجه
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب ترش

چلو فیله کباب ترش
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب ترش

خوراک فیله کباب ترش
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک اردک شکم پر

خوراک اردک شکم پر
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

خوراک گردن
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید

خوراک ماهی سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اردک شکم پر (دو نفره)

دو نفره
چلو اردک شکم پر (دو نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه (دو نفره)

چلو ماهیچه (دو نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید

چلو ماهی سفید
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۴۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت

سبزی پلو با گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ

سبزی پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

کشمش پلو با گوشت

کشمش پلو با گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلو با مرغ

کشمش پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ترش

چلو مرغ ترش
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ انار دون

چلو مرغ انار دون
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ اسفناج

چلو مرغ اسفناج
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ آلو

چلو مرغ آلو
۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان با گوشت

چلو خورشت فسنجان با گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

چلو خورشت فسنجان با مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو با گوشت

چلو خورشت آلو با گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو با مرغ

چلو خورشت آلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ترشی

کلم، لیته
ترشی
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست محلی

ماست محلی
۳,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

دوغ گدوک کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ گدوک کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ گدوک بزرگ

۱.۵ لیتر
دوغ گدوک بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دلستر هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر هی دی قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر شمس شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شمس شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان