جست‌وجو در اسنپ‌فود

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

۲.۲۵ لیتری

۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

آناناس

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی کنیگ لودویگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی کنیگ لودویگ

گلابی

۴,۰۰۰ تومان

چند میوه

۴,۰۰۰ تومان

سیب

۴,۰۰۰ تومان