جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های پرند

رستوران لوکس گل نرگس (پرند)

پر‌طرفدارها

خوراک کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخصوص گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۲۳۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: خیارشور، کلم، نارنج
خوراک کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی٬ ۶۰ گرم گوشت خورشتی تازه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک گوسفندی

یک سیخ شیشلیک راسته دنده گوسفندی ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: خیارشور، نارنج
خوراک کباب شیشلیک گوسفندی
۳۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: خیارشور، نارنج
خوراک کباب سلطانی ممتاز
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص گوشت راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: خیارشور، ترشی کلم، نارنج
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری گوسفندی

یک سیخ کباب بختیاری گوشت راسته گوسفندی ۱۰۰ گرمی، سینه مرغ ۱۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک کباب بختیاری گوسفندی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری مخصوص

یک سیخ کباب لقمه ۱۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۲۳۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک کباب وزیری مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک نرگسی

یک سیخ کباب نرگسی گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۲۳۰ گرمی٬ سبزی معطر٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک نرگسی
۹۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۲۳۰ گرمی٬ ۴۰ گرم جوجه نگینی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک کباب نگین دار
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۲۳۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک کباب لقمه
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخصوص گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۲۳۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: خیارشور، کلم، نارنج
خوراک کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مدیریتی

یک سیخ کباب کوبیده مدیریتی گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۲۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک کباب کوبیده مدیریتی
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مدیریتی

یک سیخ جوجه کباب مدیریتی ۲۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک جوجه کباب مدیریتی
۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص گل نرگس

یک سیخ جوجه کباب مخصوص با استخوان ۷۴۰ گرمی (جوجه کامل)٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص گل نرگس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب حلزونی فیله مرغ ۲۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: خیارشور، ترشی کلم، نارنج
خوراک جوجه کباب حلزونی
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ ۲۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک جوجه کباب مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا٬سرخ شده گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک ماهی قزل آلا
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ تا ۳۵۰ گرم ران مرغ٬ گوجه کبابی٬ دورچین: خیارشور٬ جعفری٬ ترشی کلم٬ نارنج
خوراک مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه

۴۰۰ ماهیچه گوسفندی٬ ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۲۴۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی٬ ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۲۴۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ٬ ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ٬ ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی٬ ۶۰ گرم گوشت خورشتی تازه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی٬ ۶۰ گرم گوشت خورشتی تازه، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۹۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان٬ ۶۰ گرم گوشت خورشتی تازه، بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۹۶,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت قورمه سبزی٬ ۶۰ گرم گوشت خورشتی تازه
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی٬ ۶۰ گرم گوشت خورشتی تازه، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۵۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه بادمجان٬ ۶۰ گرم گوشت خورشتی تازه، بادمجان سرخ شده،
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو٬ خیار٬ گوجه٬ هویج٬ سس (یک نفره)
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم٬ هویج٬ کشمش٬ سس ( یک نفره)
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

یک نفره
زیتون پرورده محلی
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا زرد

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

هی دی

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی بطری
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بطری کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی بطری کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۶,۰۰۰ تومان