جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ کتلت دلچسب

ساندویچ کتلت دلچسب
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

ساندویچ کالباس
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر دلچسب

ساندویچ همبرگر دلچسب
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون در ساندویچ

زیتون در ساندویچ
۳,۰۰۰ تومان

زیتون در ظرف

زیتون در ظرف
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زمزم
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زمزم

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زمزم
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری هراز

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری هراز
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دماوند

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دماوند
۱,۵۰۰ تومان