نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ

۵۰۰-۶۰۰ گرم مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه با رب انار

نیم کیلو مرغ سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، رب انار،
چلو اکبر جوجه با رب انار
۶۲,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده (دو سیخ)

۱۹۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، یک عدد گوجه کبابی کامل
کته کباب کوبیده (دو سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم،یک عدد گوجه کبابی کامل
چلو کباب کوبیده
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

کته کباب چنجه

۲۰۰-۲۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، یک عدد گوجه کبابی کامل
کته کباب چنجه
ناموجود

کته کباب کوبیده (دو سیخ)

۱۹۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، یک عدد گوجه کبابی کامل
کته کباب کوبیده (دو سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب (یک سیخ)

۳۰۰ گرم شنسیل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، یک عدد گوجه کبابی کامل
کته جوجه کباب (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

کته کباب شاه عباسی

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و کباب کوبیده بصورت دورو، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، یک گوجه کبابی
کته کباب شاه عباسی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم،یک عدد گوجه کبابی کامل
چلو کباب میکس
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم،یک عدد گوجه کبابی کامل
چلو کباب کوبیده
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، یک عدد گوجه کبابی کامل
چلو جوجه کباب
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۲۰,۰۰۰ تومان

کته

کته
۲۵,۰۰۰ تومان

کته کباب میکس

کته کباب میکس
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاه عباسی

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و کباب کوبیده بصورت دورو، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، یک گوجه کبابی
چلو کباب شاه عباسی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شاه عباسی

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و کباب کوبیده بصورت دورو، یک عدد گوجه کبابی کامل، پیاز جعفری
خوراک کباب شاه عباسی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری
خوراک کباب کوبیده
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کبابی کوبیده، یک عدد گوجه کبابی کامل، پیاز جعفری
خوراک کباب میکس
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (یک سیخ)

۱۵۰ گرم جوجه کبابی، یک عدد گوجه کبابی کامل پیاز جعفری
خوراک جوجه کباب (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم کباب کوبیده، یک عدد گوجه کبابی کامل، پیاز جعفری
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ، پیاز جعفری
خوراک مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ترش

ران مرغ، پیاز جعفری
خوراک مرغ ترش
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ اناردون

ران مرغ، پیاز جعفری
خوراک مرغ اناردون
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه با رب انار

نصف مرغ، رب انار، پیاز جعفری
خوراک اکبر جوجه با رب انار
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۱۰۰-۱۲۰ گرم ماهیچه گوساله، پیاز جعفری
خوراک گوشت
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۵۰۰-۶۰۰ گرم ماهی قزل آلا، پیاز جعفری
خوراک ماهی قزل آلا
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید

۵۰۰-۶۰۰ گرم ماهی سفید ، پیاز جعفری
خوراک ماهی سفید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۰۰ گرم
میرزا قاسمی
۲۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی ازون برون

۲۰۰ گرم ماهی ازون برون تکه شده کبابی، ۱۵۰ گرم چلو با کره
چلو ماهی ازون برون
۱۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۵۰۰-۶۰۰ گرم مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلو با مرغ

 کشمش پلو با مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه با رب انار

نیم کیلو مرغ سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، رب انار،
چلو اکبر جوجه با رب انار
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو اردک شکم پر (۴ نفره)

۲ کیلو اردک محلی، سبزیجات معطر محلی، اناردون سایده، رب انار، مغز گردو، ۶۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو اردک شکم پر (۴ نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو اردک با ناردون (پرسی)

۲۵۰ گرم اردک محلی، سبزیجات معطر محلی، اناردون سایده، رب انار، مغز گردو
چلو اردک با ناردون (پرسی)
۶۰,۰۰۰ تومان

شوید پلو با گوشت

ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
شوید پلو با گوشت
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ترش

ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو مرغ ترش
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ اناردون

۱۰۰-۱۲۰ گرم ماهیچه گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو مرغ اناردون
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

نصف مرغ، رب انار، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید

ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی سفید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ و آلو

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت مرغ و آلو
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت آلو
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ و آلو (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت مرغ و آلو (اضافه)
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

خانگی، کاهو، گوجه، کلم سفید، کلم قرمز،
سالاد فصل
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست دلال

محلی، ۱۰۰ گرم
ماست دلال
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

محلی، ۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

شرکتی، ۱۰۰ گرم
زیتون شور
۱۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

محلی، ۱۵۰ گرم
سیر ترشی
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

محلی، ۱۵۰ گرم
ترشی کلم
۷,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

محلی، ۱۵۰ گرم
ترشی لیته
۷,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان

محلی، ۱۵۰ گرم
ترشی بادمجان
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ساندیس

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ساندیس

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

انگور

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

انگور

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری گلا

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری گلا
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گلا

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده گلا
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده هراز

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده هراز
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱/۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان