جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری
چلو کباب لقمه
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۱۴۰ جوجه کباب، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، گوجه، پیاز جعفری
چلو کباب وزیری
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

چلو کباب بناب
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی

چلو کباب کاردی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، پیاز جعفری، گوجه،
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرم، تکه های مرغ، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری
چلو کباب لقمه نگین دار
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب سبزیجات

چلو کباب سبزیجات
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، ترشی کلم
چلو جوجه کباب معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱۸۰ گرم جوجه کباب، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، ترشی کلم
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

چلو جوجه کباب حلزونی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی
خوراک کباب لقمه
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۱۴۰ جوجه کباب،
خوراک کباب وزیری
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

خوراک کباب بناب
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سبزیجات

خوراک کباب سبزیجات
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

۹۰ گرم کباب کوبیده،
خوراک کباب کوبیده معمولی
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرم، نان لواش، پیاز جعفری
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرم، تکه های مرغ، نان لواش، پیاز جعفری
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم جوجه کباب، گوجه، ترشی کلم، نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱۸۰ گرم جوجه کباب، گوجه، ترشی کلم، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی ویژه دوزلی

خوراک جوجه چینی ویژه دوزلی
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک مخلوط کتف و بال

۳ عدد کتف، ۳ عدد بال مرغ
خوراک مخلوط کتف و بال
۱۳,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ
خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۱,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم
خورشت قیمه (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ رشته

۲۵۰ گرم، هویج، رشته فرنگی، سینه مرغ
سوپ رشته
۲,۵۰۰ تومان

سوپ جو

۲۵۰ گرم
سوپ جو
۲,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی، ۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی، ۱۰۰ گرمی
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۲۲۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان