نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی همراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله ، برنج سفید، برنج زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۰
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ربی

یک عدد ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی، برنج سفید، شوید پلو، دورچین کامل
زرشک پلو با مرغ ربی
۳۰
۵۸,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده
۳۰
۶۶,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده (سه سیخ)
۳۰
۹۲,۰۰۰ ۶۴,۴۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی، سیب زمینی
خوراک مرغ
۳۰
۳۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله، برنج سفید، برنج زعفرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۰
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۰
۲۶,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله، برنج سفید، برنج زعفرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۰
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۰
۲۶,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی همراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله ، برنج سفید، برنج زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۰
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰ تومان

استانبولی

استانبولی مرغ ریش ریش، لوبیا سبز، فلفل و سیب زمینی
استانبولی
۳۰
۴۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ربی

یک عدد ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی، برنج سفید، شوید پلو، دورچین کامل
زرشک پلو با مرغ ربی
۳۰
۵۸,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

چلو مرغ طلایی

یک عدد ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی، برنج سفید، شوید پلو، برنج زعفرانی، دورچین کامل
چلو مرغ طلایی
۳۰
۵۸,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب حلزونی ۳۰۰ گرمی مخلفات
خوراک جوجه کباب حلزونی
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

دو سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی بهمراه ۱۰۰ گرم تکه های جوجه
خوراک کباب نگینی
۳۰
۶۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده
۳۰
۶۶,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۰۰ گرم زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک جوجه کباب
۳۰
۴۸,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۰۰ گرم، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک کباب میکس
۳۰
۶۸,۰۰۰ ۴۷,۶۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)
۳۰
۷۸,۰۰۰ ۵۴,۶۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک کباب کوبیده
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

چلو ساده

برنج خارجی
چلو ساده
۳۰
۱۷,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

۳۲۰ گرم فیله مرغ حلزونی
چلو جوجه کباب حلزونی
۳۰
۶۸,۰۰۰ ۴۷,۶۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

دو سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی بهمراه ۱۰۰ گرم تکه های جوجه
چلو کباب نگینی
۳۰
۷۴,۰۰۰ ۵۱,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی ۳۰۰ گرم، برنج سفید، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو جوجه کباب
۳۰
۶۴,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو کباب میکس
۳۰
۸۲,۰۰۰ ۵۷,۴۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۰
۲۶,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده (سه سیخ)
۳۰
۹۲,۰۰۰ ۶۴,۴۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده
۳۰
۶۶,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو کباب میکس
۳۰
۸۲,۰۰۰ ۵۷,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان زعفرانی ۳۰۰ گرم، برنج سفید، گوجه کبابی، دورچین کامل
چلو جوجه کباب
۳۰
۶۴,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

دو سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی بهمراه ۱۰۰ گرم تکه های جوجه
چلو کباب نگینی
۳۰
۷۴,۰۰۰ ۵۱,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

۳۲۰ گرم فیله مرغ حلزونی
چلو جوجه کباب حلزونی
۳۰
۶۸,۰۰۰ ۴۷,۶۰۰ تومان

چلو ساده

برنج خارجی
چلو ساده
۳۰
۱۷,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک کباب کوبیده
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)
۳۰
۷۸,۰۰۰ ۵۴,۶۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۰۰ گرم، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک کباب میکس
۳۰
۶۸,۰۰۰ ۴۷,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۰۰ گرم زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین کامل
خوراک جوجه کباب
۳۰
۴۸,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

دو سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی بهمراه ۱۰۰ گرم تکه های جوجه
خوراک کباب نگینی
۳۰
۶۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی، سیب زمینی
خوراک مرغ
۳۰
۳۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب حلزونی ۳۰۰ گرمی مخلفات
خوراک جوجه کباب حلزونی
۳۰
۵۲,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ طلایی

یک عدد ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی، برنج سفید، شوید پلو، برنج زعفرانی، دورچین کامل
چلو مرغ طلایی
۳۰
۵۸,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ربی

یک عدد ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی، برنج سفید، شوید پلو، دورچین کامل
زرشک پلو با مرغ ربی
۳۰
۵۸,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

استانبولی

استانبولی مرغ ریش ریش، لوبیا سبز، فلفل و سیب زمینی
استانبولی
۳۰
۴۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی همراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله ، برنج سفید، برنج زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۰
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۰
۲۶,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله، برنج سفید، برنج زعفرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۰
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۰
۲۶,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله، برنج سفید، برنج زعفرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۰
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۱۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان بهمراه ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۰
۲۶,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل تازه بهمراه سس فرانسوی
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار ، گوجه ، نعنا و ابلیمو
سالاد شیرازی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست خامه ای اعلاء بهمراه خیار و نعنا
ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۵۰۰ تومان