جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
چلو جوجه کباب
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
چلو کباب کوبیده
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سیزی، ۷۵ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو مرغ سرخ شده
۸۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب مخصوص (میکس)

یک سیخ کباب مخصوص دورو میکس جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی و کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده...
چلو کباب مخصوص (میکس)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دور...
چلو کباب سلطانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
چلو کباب برگ
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دی...
چلو کباب بختیاری
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ...
چلو کباب قفقازی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

۲ سیخ کباب نگینی ۱۲۰ گرمی، میکس کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دورچین: گوجه...
چلو کباب نگینی
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
چلو کباب لقمه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
چلو کباب کوبیده
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
چلو جوجه کباب
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب میکس مخصوص (سیخ اضافه)

یک سیخ کباب مخصوص دورو میکس جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی و کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب میکس مخصوص (سیخ اضافه)
۷۲,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی (سیخ اضافه)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب سلطانی (سیخ اضافه)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

کباب برگ (سیخ اضافه)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب برگ (سیخ اضافه)
۱۳۳,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (سیخ اضافه)

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب لقمه (سیخ اضافه)
۴۲,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (سیخ اضافه)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب کوبیده (سیخ اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

کباب نگینی (سیخ اضافه)

۱سیخ کباب نگینی ۱۲۰ گرمی، میکس کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی (بدون نان و دورچین)
کباب نگینی (سیخ اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری (سیخ اضافه)

یک سیخ کباب بختیاری میکس کباب برگ گوشت گوسفندی۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۰۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب بختیاری (سیخ اضافه)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (سیخ اضافه)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
جوجه کباب (سیخ اضافه)
۵۳,۰۰۰ تومان

کباب قفقازی (سیخ اضافه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب قفقازی (سیخ اضافه)
۸۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ربی

یک عدد ران مرغ ربی ۴۰۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
خوراک مرغ ربی
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
خوراک مرغ سرخ شده
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

۴۰۰'گرم ران تیکه شده مرغ
خوراک جوجه با استخوان
۵۵,۰۰۰ تومان

پاچین

یک سیخ پاچین زعفرانی ۴۰۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
پاچین
۵۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۵ عدد
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت گوسفندی

۳۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو گوشت گوسفندی
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو پاچین مخصوص

۴۰۰ گرم پاچین، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو پاچین مخصوص
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو مرغ سرخ شده
۸۶,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ربی

یک عدد ران مرغ ربی ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو مرغ ربی
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۵ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سیزی، ۷۵ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته دیگ
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت خورشت قیمه، ۷۵ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه (اضافه)
۳۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۵ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

۲۵۰ گرم سوپ جو
سوپ
۷,۰۰۰ تومان

سوپ (کیلو)

سوپ (کیلو)
۲۸,۰۰۰ تومان

زیتون

۱۰۰ گرم زیتون پروده
زیتون
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۴,۰۰۰ تومان

اضافات

لیوان یک بارمصرف

لیوان یک بارمصرف
۱۰۰ تومان

قاشق چنگال

قاشق چنگال
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک بشیر

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک بشیر
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده بشیر

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده بشیر
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان