جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

چلو کوبیده مخصوص

چلو کوبیده مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

مرغ خالی (یک پرس)

مرغ خالی (یک پرس)
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی ۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی ۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان