نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

شیرینی

کیک یزدی (یک کیلو)

کیک یزدی (یک کیلو)
۹,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی (یک کیلو)

شیرینی کشمشی (یک کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان (یک کیلو)

شیرینی زبان (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

باقلوا (یک کیلو)

باقلوا (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی (یک کیلو)

شیرینی پاپیونی (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی (یک کیلو)

شیرینی برنجی (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی (یک کیلو)

شیرینی نارگیلی (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی میکادو (یک کیلو)

شیرینی میکادو (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی (یک کیلو)

شیرینی دانمارکی (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

نان و پیراشکی

نان شیرمال (یک عدد)

نان شیرمال (یک عدد)
۱,۰۰۰ تومان

نان خرمایی (یک عدد)

نان خرمایی (یک عدد)
۱,۵۰۰ تومان

نان نارگیلی (یک عدد)

نان نارگیلی (یک عدد)
۱,۵۰۰ تومان

نان زنجبیلی (یک عدد)

نان زنجبیلی (یک عدد)
۱,۵۰۰ تومان

نان کره ای تبریزی (یک عدد)

نان کره ای تبریزی (یک عدد)
۲,۰۰۰ تومان

نان روغنی (یک عدد)

نان روغنی (یک عدد)
۱,۰۰۰ تومان

نان پادرازی (یک کیلو)

نان پادرازی (یک کیلو)
۱۱,۰۰۰ تومان

بیسکوییت (یک کیلو)

بیسکوییت (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

بیسکوییت جو (یک کیلو)

بیسکوییت جو (یک کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

بیسکوییت های بای (یک کیلو)

بیسکوییت های بای (یک کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

ویفر (یک کیلو)

ویفر (یک کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیراشکی لقمه ای ماچان (یک کیلو)

پیراشکی لقمه ای ماچان (یک کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

کلوچه فومن (هفت عدد)

کلوچه فومن (هفت عدد)
۵,۰۰۰ تومان

پیراشکی شکلاتی (یک عدد)

پیراشکی شکلاتی (یک عدد)
۱,۵۰۰ تومان

پیراشکی کرم دار (یک عدد)

پیراشکی کرم دار (یک عدد)
۱,۵۰۰ تومان

پیراشکی شکری (یک عدد)

پیراشکی شکری (یک عدد)
۱,۵۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی ( یک عدد)

سمبوسه پیتزایی ( یک عدد)
۲,۰۰۰ تومان

پیراشکی پیتزایی (یک عدد)

پیراشکی پیتزایی (یک عدد)
۲,۰۰۰ تومان