جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

عرشیا سپهر دنیا (فاطمی)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۲۵۰ گرم، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی۱۸۰گرم ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو جوجه کباب (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم جوجه
چلو جوجه کباب (دو نفره)
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ ویژه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین رو...
خوراک کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب بناب
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۶۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ترش
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی ، ۳۰۰گرم لبرنج ایرانی۱۰۰ گرم لوبیا
لوبیا پلو
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

چلو مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ ویژه
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده دو نفره

چلو کباب کوبیده دو نفره
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب دو نفره

چلو جوجه کباب دو نفره
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی دو نفره

چلو خورشت قورمه سبزی دو نفره
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه دو نفره

چلو خورشت قیمه دو نفره
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

لوبیا پلو دو نفره

لوبیا پلو دو نفره
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کره

۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۸۰۰ گرمی، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم گوشت مخلوط
چلو کباب کوبیده (دو نفره)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب،۲۵۰گرم و ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلوخورشت قیمه (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۷۰۰ گرم خورشت
چلوخورشت قیمه (دو نفره)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۷۰۰ گرم خورشت
چلو خورشت قورمه سبزی (دو نفره)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۲ تکه مرغ ۸۰۰ گرمی
زرشک پلو با مرغ (دو نفره)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب ترش سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)

یک کیلوگرم مایع کباب کوبیده نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)
۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (آماده)

یک کیلوگرم خورشت قورمه سبزی آماده
خورشت قورمه سبزی (آماده)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (آماده)

یک کیلوگرم خورشت قیمه اماده
خورشت قیمه (آماده)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

برنج (آماده)

یک کیلوگرم برنج آماده
برنج (آماده)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی۱۸۰گرم ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ...
چلو کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۱۷۵و ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بناب
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ قلوه گاه گوسفند و گوساله ۲۸۰ گرم ۳۵۰ برنج پخته براب دو نفر
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۲۰گرم ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده ممتاز
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (دو سیخ)

دوسیخ جوجه ۳۰۰ گرم و برنج پخته ۳۵۰ گرم برنج پخته برای دو نفر
چلو جوجه کباب (دو سیخ)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ دو نفره

زرشک پلو با مرغ دو نفره
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

سینی خانواده مخصوص عرشیا

شامل چهار پرس برنج و کباب صوفی مخصوص و جوجه کباب دورو و کباب قفقازی مخصوص و کباب مخصوص عرشیا
سینی خانواده مخصوص عرشیا
ناموجود

چلو جوجه کباب (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم جوجه
چلو جوجه کباب (دو نفره)
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم گوشت مخلوط
چلو کباب کوبیده (دو نفره)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۰۰ گرم راسته
چلو کباب برگ (دو نفره)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، یک عدد مرغ کامل اکبر جوجه
چلو اکبر جوجه (دو نفره)
ناموجود

چلوخورشت قیمه (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۷۰۰ گرم خورشت
چلوخورشت قیمه (دو نفره)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۷۰۰ گرم خورشت
چلو خورشت قورمه سبزی (دو نفره)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۲ تکه مرغ ۸۰۰ گرمی
زرشک پلو با مرغ (دو نفره)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

بگیر و بپز

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب ترش سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان زعفرانی (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب با استخوان زعفرانی نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب با استخوان زعفرانی (نیمه آماده)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)

یک کیلوگرم مایع کباب کوبیده نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)
۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (آماده)

یک کیلوگرم خورشت قورمه سبزی آماده
خورشت قورمه سبزی (آماده)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (آماده)

یک کیلوگرم خورشت قیمه اماده
خورشت قیمه (آماده)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

برنج (آماده)

یک کیلوگرم برنج آماده
برنج (آماده)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب صوفی

۱۳۰ گرم برگ و گوشت کوبیده ۸۰ گرم به صورت دورو ۳۵۰گرم برنج پخته گوجه و کره و...
چلو کباب صوفی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی۲۵۰شامل ۱۵۰راسته گوسفندی و ۱۰۰ گرم جوجه گرمی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب قفقازی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۸۰ گرم گوشت راسته و ۱۳۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بختیاری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش گوشت راسته۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب ترش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی۱۸۰گرم ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب،۲۵۰گرم و ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ،۲۰۰گوسفندی گرم و۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب برگ ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ...
چلو کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بناب
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ قلوه گاه گوسفند و گوساله ۲۸۰ گرم ۳۵۰ برنج پخته براب دو نفر
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۲۰گرم ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده ممتاز
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (دو سیخ)

دوسیخ جوجه ۳۰۰ گرم و برنج پخته ۳۵۰ گرم برنج پخته برای دو نفر
چلو جوجه کباب (دو سیخ)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۲۵۰ گرم، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۸۰۰ گرمی، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ترش
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کره

۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب صوفی

خوراک کباب صوفی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب ترش گوشت راسته ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب ترش
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۸۰ گرم گوشت راسته و ۸۰ گرم سینه مرغ، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۱۵۰ گرم کباب تابه ای گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب تابه ای
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ چلو کباب برگ گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب قفقازی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین رو...
خوراک کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب بناب
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)
ناموجود

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۶۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۵۰۰گرم سرخ کرده)، گ، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک اکبر جوجه
ناموجود

خوراک مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ ویژه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو کباب تابه ای

۲۵۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب تابه ای
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی ، ۳۰۰گرم لبرنج ایرانی۱۰۰ گرم لوبیا
لوبیا پلو
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۵۰۰گرم سرخ کرده)، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
ناموجود

زرشک پلو با مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

چلو مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ ویژه
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

قیمه لاپلو

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی وسیب زمینی وبادمجان به صورت لاپلو
قیمه لاپلو
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی دو نفره

چلو کباب برگ دو نفره

راسته گوسفندی دوسیخ ۱۵۰گرم مجموع ۳۰۰گرم با ۸۰۰گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ دو نفره
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده دو نفره

چلو کباب کوبیده دو نفره
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب دو نفره

چلو جوجه کباب دو نفره
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی دو نفره

چلو خورشت قورمه سبزی دو نفره
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه دو نفره

چلو خورشت قیمه دو نفره
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

لوبیا پلو دو نفره

لوبیا پلو دو نفره
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه دو نفره

چلو اکبر جوجه دو نفره
ناموجود

زرشک پلو با مرغ دو نفره

زرشک پلو با مرغ دو نفره
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده (شرکتی)
ماست ساده
۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۱,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
ناموجود

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
ناموجود

نوشابه قوطی میراندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا پرتقالی
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان