جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

عرشیا سپهر دنیا (فاطمی)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۲۵۰ گرم، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۵۰۰گرم سرخ کرده)، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

تخفیف‌دارها

چلو جوجه کباب (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم جوجه
چلو جوجه کباب (دو نفره)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۵۰۰گرم سرخ کرده)، گ، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین رو...
خوراک کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب بناب
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۶۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ ویژه
۱۵
۱۰۱,۰۰۰ ۸۵,۸۵۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ترش
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۵۰۰گرم سرخ کرده)، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

چلو مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ ویژه
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب برگ دو نفره

راسته گوسفندی دوسیخ ۱۵۰گرم مجموع ۳۰۰گرم با ۸۰۰گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ دو نفره
۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده دو نفره

چلو کباب کوبیده دو نفره
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب دو نفره

چلو جوجه کباب دو نفره
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه دو نفره

چلو خورشت قیمه دو نفره
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه دو نفره

چلو اکبر جوجه دو نفره
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۸۰۰ گرمی، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم گوشت مخلوط
چلو کباب کوبیده (دو نفره)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب،۲۵۰گرم و ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، یک عدد مرغ کامل اکبر جوجه
چلو اکبر جوجه (دو نفره)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

چلوخورشت قیمه (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۷۰۰ گرم خورشت
چلوخورشت قیمه (دو نفره)
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۲ تکه مرغ ۸۰۰ گرمی
زرشک پلو با مرغ (دو نفره)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب ترش سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان زعفرانی (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب با استخوان زعفرانی نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب با استخوان زعفرانی (نیمه آماده)
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)

یک کیلوگرم مایع کباب کوبیده نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)
۱۵
۲۳۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه (آماده)

یک کیلوگرم خورشت قیمه اماده
خورشت قیمه (آماده)
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

برنج (آماده)

یک کیلوگرم برنج آماده
برنج (آماده)
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی۱۸۰گرم ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ...
چلو کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۱۷۵و ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بناب
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ قلوه گاه گوسفند و گوساله ۲۸۰ گرم ۳۵۰ برنج پخته براب دو نفر
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۲۰گرم ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده ممتاز
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (دو سیخ)

دوسیخ جوجه ۳۰۰ گرم و برنج پخته ۳۵۰ گرم برنج پخته برای دو نفر
چلو جوجه کباب (دو سیخ)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

سینی خانواده مخصوص عرشیا

شامل چهار پرس برنج و کباب صوفی مخصوص و جوجه کباب دورو و کباب قفقازی مخصوص و کباب مخصوص عرشیا
سینی خانواده مخصوص عرشیا
۷۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم جوجه
چلو جوجه کباب (دو نفره)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۵۰ گرم گوشت مخلوط
چلو کباب کوبیده (دو نفره)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۳۰۰ گرم راسته
چلو کباب برگ (دو نفره)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، یک عدد مرغ کامل اکبر جوجه
چلو اکبر جوجه (دو نفره)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

چلوخورشت قیمه (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۷۰۰ گرم خورشت
چلوخورشت قیمه (دو نفره)
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۷۰۰ گرم خورشت
چلو خورشت قورمه سبزی (دو نفره)
ناموجود

زرشک پلو با مرغ (دو نفره)

۶۰۰ گرم برنج، ۲ تکه مرغ ۸۰۰ گرمی
زرشک پلو با مرغ (دو نفره)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

بگیر و بپز

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب ترش سینه مرغ نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب ترش سینه مرغ (نیمه آماده)
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان زعفرانی (نیمه آماده)

یک کیلوگرم جوجه کباب با استخوان زعفرانی نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
جوجه کباب با استخوان زعفرانی (نیمه آماده)
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)

یک کیلوگرم مایع کباب کوبیده نیمه آماده جهت سیخ کردن و مدت زمان پخت متوسط ۱۰ دقیقه
مایع کباب کوبیده (نیمه آماده)
۱۵
۲۳۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (آماده)

یک کیلوگرم خورشت قورمه سبزی آماده
خورشت قورمه سبزی (آماده)
ناموجود

خورشت قیمه (آماده)

یک کیلوگرم خورشت قیمه اماده
خورشت قیمه (آماده)
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

برنج (آماده)

یک کیلوگرم برنج آماده
برنج (آماده)
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب صوفی

۱۳۰ گرم برگ و گوشت کوبیده ۸۰ گرم به صورت دورو ۳۵۰گرم برنج پخته گوجه و کره و...
چلو کباب صوفی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی۲۵۰شامل ۱۵۰راسته گوسفندی و ۱۰۰ گرم جوجه گرمی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب قفقازی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۸۰ گرم گوشت راسته و ۱۳۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بختیاری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش گوشت راسته۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب ترش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی۱۸۰گرم ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب،۲۵۰گرم و ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ،۲۰۰گوسفندی گرم و۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب برگ ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ...
چلو کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بناب
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ قلوه گاه گوسفند و گوساله ۲۸۰ گرم ۳۵۰ برنج پخته براب دو نفر
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۲۰گرم ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده ممتاز
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (دو سیخ)

دوسیخ جوجه ۳۰۰ گرم و برنج پخته ۳۵۰ گرم برنج پخته برای دو نفر
چلو جوجه کباب (دو سیخ)
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۲۵۰ گرم، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۸۰۰ گرمی، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب ترش
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کره

۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب صوفی

خوراک کباب صوفی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب ترش گوشت راسته ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب ترش
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۸۰ گرم گوشت راسته و ۸۰ گرم سینه مرغ، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ چلو کباب برگ گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب قفقازی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه عرشیا

یک سیخ کباب ویژه ترکیب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی و کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین رو...
خوراک کباب ویژه عرشیا
۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب بناب
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و ۶۰ گرم جوجه نگینی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان زعفرانی ۶۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی طعم دار شده با سس مخصوص، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۵۰۰گرم سرخ کرده)، گ، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، گوجه کبابی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ ویژه
۱۵
۱۰۱,۰۰۰ ۸۵,۸۵۰ تومان

غذای ایرانی

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

چلو خورشت قیمه بادمجان

۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک مرغ کامل (۵۰۰گرم سرخ کرده)، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

چلو مرغ ویژه

۴۵۰ گرم ران مرغ، ۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ ویژه
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

غذای ایرانی دو نفره

چلو کباب برگ دو نفره

راسته گوسفندی دوسیخ ۱۵۰گرم مجموع ۳۰۰گرم با ۸۰۰گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ دو نفره
۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده دو نفره

چلو کباب کوبیده دو نفره
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب دو نفره

چلو جوجه کباب دو نفره
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی دو نفره

چلو خورشت قورمه سبزی دو نفره
ناموجود

چلو خورشت قیمه دو نفره

چلو خورشت قیمه دو نفره
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه دو نفره

چلو اکبر جوجه دو نفره
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ دو نفره

زرشک پلو با مرغ دو نفره
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
ناموجود

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده (شرکتی)
ماست ساده
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا پرتقالی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا پرتقالی
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۰۰۰ تومان