هدیه اسنپ‌فود

برای اولین سفارش شما از اپلیکیشن موبایل

با کد تخفیف زیر می‌توانید برای اولین سفارش خود از اپلیکیشن موبایل اسنپ‌فود
6000 تومان تخفیف نقدی دریافت کنید.

کد تخفیف
Z5JN256504

لطفا برای حفظ این کد، از صفحه اسکرین شات بگیرید

حداقل سفارش: 12 هزار تومان

مهلت استفاده: فقط تا پایان امروز