سرویس اکسپرس

ارسال سفارش های شما با سرعت و کیفیت بالاتر

سرویس اکسپرس سامانه ی ویژه ی حمل ونقل موتوری اسنپ فود به شمار می رود.

این سرویس زمان تحویل سفارش را به میانگین جهانی نزدیک کرده است.

شما با استفاده از سرویس اکسپرس از این مزایا بهره مند می شوید:

تحویل ۱۲ دقیقه ای سفارش بعد از گرفتن غذا از رستوران

قابلیت پیگیری سفارش به صورت آنلاین، روی نقشه

پشتیبانی حرفه ای و مسئولیت پذیری در تحویل غذا

سرویس اکسپرس چگونه کار می کند؟

رستوران هایی که با مشخص شده اند برای ارسال سفارش از سرویس اکسپرس استفاده می کنند

پس از آماده سازی غذا در رستوران، پیک های سرویس اکسپرس سفارش شما را به سرعت تحویل خواهند داد

شما از لحظه دریافت پیامک ثبت سفارش می توانید مسیر حرکت پیک را به صورت آنلاین روی نقشه دنبال کنید